Vi hoppas på att snart kunna återkomma med ett program för vårens provningar.